October 1, 2023
Jak

Sebenenávist: příčiny a tipy, jak se přestat nenávidět

Každý má své dobré a špatné dny. Některé neočekávané křivky v životě mohou způsobit, že se budete cítit pod vlivem sebe. Máte sklon mít o sobě negativní myšlenky. Pokud v práci uděláte chyby, převezmete za ně plnou odpovědnost a budete se považovat za bezcenné. Sebenenávist je nezdravá a měli byste se snažit překonat negativní myšlenky o sobě. Řekneme vám důvody sebenenávist a jak se přestat nenávidět.

Co je sebenenávist?

Máte-li k sobě intenzivní, negativní pocity, je to sebenenávist. Dr Rituparna Ghosh, klinická psycholožka z nemocnic Apollo v Navi Mumbai, říká, že to zahrnuje hluboce zakořeněné přesvědčení, že jste nehodní, nedostateční nebo prostě nedokonalí. Jde o emocionální stav, který se může projevovat různými způsoby, jako je negativní sebemluva, sebedestruktivní chování a všudypřítomný pocit studu nebo viny.

Žena s negativními myšlenkami
Mít negativní pocity o sobě samém je sebenenávist. Obrázek se svolením: Adobe Stock

Lidé bojující se sebenenávistí se často zapojují do zkreslených myšlenkových vzorců, zesilují své nedostatky a zlehčují své přednosti. Toto kognitivní zkreslení posiluje jejich negativní pohled na sebe sama a vytváří cyklus sebeposilující negativity, poznamenává odborník.

Příčiny sebenenávisti

Existuje několik společných faktorů, které přispívají k sebenenávisti:

1. Zkušenosti z raného dětství

Zkušenosti z dětství, zejména ty, které zahrnují zanedbávání, zneužívání nebo tvrdou kritiku, mohou významně ovlivnit vnímání sebe sama. Negativní interakce s pečovateli nebo vrstevníky během formativních let mohou vést k internalizovaným pocitům bezcennosti nebo nedostatečnosti.

2. Sociální a kulturní vlivy

Společenské tlaky, nerealistické standardy krásy a kulturní očekávání mohou přispět k negativnímu sebeporovnávání a pocitu nedostatečnosti. Neustálé vystavování se mediálnímu zobrazení „ideálního“ životního stylu a vzhledu může nahlodat sebevědomí a podnítit sebekritiku.

3. Perfekcionismus

Tendence k perfekcionismu, kdy si lidé sami nastavují nerealistická měřítka, může vést k chronické sebekritice. Vnímané selhání nebo nedostatky mohou být zvětšeny, takže se domnívají, že jsou prostě vadné.

Vyberte témata, která vás zajímají, a nechte nás personalizovat váš zdroj.

PŘIZPŮSOBIT NYNÍ

4. Negativní sebesrovnání

Neustálé srovnávání se s ostatními může vyvolat pocity sebenenávisti. To může zahrnovat zaměření na úspěchy, vzhled nebo úspěchy druhých a ignorování vlastních silných stránek a úspěchů.

5. Traumatické zážitky

Trauma, ať už izolovaná událost nebo probíhající situace, může mít hluboký dopad na sebeobrazu člověka. Lidé, kteří přežili trauma, se mohou za události obviňovat nebo se domnívat, že si kvůli svým zkušenostem nezaslouží lásku a péči, říká Dr. Ghosh Health Shots.

Žena s negativními myšlenkami
Musíte se přestat nenávidět. Obrázek poskytl: Shutterstock

Tipy, jak se přestat nenávidět

Existují strategie, které můžete zvážit, jak snížit sebenenávist.

1. Procvičujte si soucit se sebou samým

Pěstování soucitu k sobě samému znamená zacházet se stejnou laskavostí a porozuměním, jaké byste nabídli příteli. Procvičujte si soucit se sebou samým tím, že uznáte své problémy, aniž byste se odsuzovali, a mluvte k sobě podpůrným a empatickým způsobem.

2. Kognitivní restrukturalizace

Kognitivně-behaviorální techniky vám mohou pomoci identifikovat a zpochybnit negativní sebemluvu a zkreslené vzorce myšlení. Zpochybňujte platnost své sebekritiky, shromážděte důkazy o svých pozitivních vlastnostech a přeformulujte svá negativní přesvědčení vyváženějšími a realističtějšími perspektivami.

3. Všímavost a přijetí

Praktiky všímavosti vám mohou pomoci rozvíjet povědomí o vašich myšlenkách a emocích bez posuzování. Tím, že se naučíte přijímat své myšlenky a pocity jako pomíjivé zážitky, můžete snížit intenzitu sebenenávisti a vytvořit prostor pro svůj osobní růst.

4. Zaměřte se na silné stránky a úspěchy

Vytvořte si seznam svých silných stránek, úspěchů a pozitivních vlastností. Zapojení do činností, které zvýrazňují tyto silné stránky, může zvýšit sebevědomí a působit proti tendenci soustředit se pouze na své takzvané nedostatky.

Můžete se také setkat s terapeutem, který vám může nabídnout bezpečný prostor k prozkoumání základních příčin sebenenávisti a nakonec k rozvoji zdravějšího sebevědomí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *