October 1, 2023

Jaké jsou příčiny vzteklé postavy a jak se s tím vypořádat

Nikdo vlastně neví, co lidi rozčiluje. Může to být někdo, kdo vás odřízne, nebo vás milovaná osoba neposlouchá. Také návrat domů po dlouhém dni v práci a setkání s hlučnými hosty vám může lézt na nervy. Důvodů, proč ztrácíte nervy, může být několik. Hněv je běžná a někdy i zdravá emoce. Pokud ale na nějakou situaci často reagujete hněvem, jste zjevně naštvaní. Zkrocení hněvu je důležité, pokud je vaší prioritou duševní zdraví. Čtěte dále a zjistěte, co způsobuje záchvaty vzteku a proč je důležité ovládat hněv.

Pro pochopení rozzlobeného člověka je nutné porozumět pojmu osobnost. Osobnost je vrozená a trvalá vlastnost, která ovlivňuje chování, postoje a myšlenky člověka. Osoba, která má nepředvídatelnou povahu nebo vykazuje okamžité výbuchy hněvu, může být považována za osobu s hněvem, říká Dr. Ayushi Shukla, konzultant – psychiatrie, MBBS, MD (psychiatrie), nemocnice SRV, Dombivli, Maharashtra.

hněv
Rozzlobená postava může být spojena s vaší genetikou. Obrázek poskytl: Shutterstock

Časté příčiny hněvu

Mnozí by se mohli divit, proč se někteří lidé zlobí. I když neexistuje jediná definitivní teorie, která by plně vysvětlila původ hněvivého chování, existuje několik možných přispívajících faktorů:

1. Genetický vliv

Genetika hraje hlavní roli v osobnostních rysech člověka, včetně predispozice ke vzteku.

2. Neurofyziologické faktory

Různé funkční zobrazovací techniky odhalily strukturální a funkční mozkové abnormality u lidí s rozzlobenou osobností, řekl expert Health Short.

3. Vývoj dětství

Obtížná povaha během kojeneckého věku může přejít ve zlostné rysy. Tvrdé a nedůsledné rodičovství, rodinné konflikty a traumata z dětství mohou být rizikovými faktory.

4. Základní problémy duševního zdraví

Rozzlobené chování není jen o změnách nálad. Může se projevit jako vnější příznak základní duševní poruchy. Stavy jako porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), intermitentní výbušná porucha, antisociální porucha osobnosti, deprese, psychóza a bipolární porucha mohou vést k náhlým výbuchům vzteku, vysvětluje odborník.

5. Základní problémy fyzického zdraví

Vzteklý temperament může být jen viditelnou součástí většího základního zdravotního problému. Stavy, jako je diabetes, hypotyreóza, hypertyreóza, poranění hlavy a nádory, mohou přispět k takovému chování.

rozzlobený
Rozzlobený charakter může vést ke zvýšení krevního tlaku. Obrázek se svolením: Adobe Stock

Vztek a zdraví

Mít naštvaný charakter negativně ovlivňuje celkový zdravotní stav člověka.

1. Tělesné zdraví

Náhlé výbuchy hněvu mohou způsobit zvýšení krevního tlaku a dokonce vyvolat záchvaty paniky. Také stávající fyzické stavy, včetně srdečních onemocnění, by se mohly v důsledku takových epizod zhoršit, říká Dr. Shukla.

2. Duševní zdraví

Zlostné chování může přispívat k rozvoji různých duševních poruch, jako je deprese, úzkost a nespavost. Lidé se také mohou rozhodovat iracionálně, což může vést k drogové závislosti nebo bezohledné jízdě.

3. Sociální zdraví

Rozzlobená postava ovlivňuje sociální vztahy člověka v různých sférách, včetně práce, domova, školy a univerzity. Můžete ztratit přátele nebo vás lidé začnou ignorovat, pokud nedostanete svůj hněv pod kontrolu. Nikdo přece nechce být pořád s nevrlou.

Způsoby, jak ovládat špatnou náladu

Pokud váš hněv ovlivňuje vaši fyzickou, duševní nebo sociální pohodu, je zásadní vyhledat lékařskou pomoc. Můžete také provést následující:

• Spojte všímavost, dechová cvičení a meditaci s odbornou podporou, abyste efektivně zvládli záchvaty vzteku.
• Rozpoznat spouštěče a na takové situace preventivně plánovat.
• Veďte si deník nálady a sledujte své každodenní emoce, včetně hněvu.
• Účast na mimoškolních aktivitách a fyzickém cvičení může poskytnout rozzlobeným lidem konstruktivní odbytiště jejich hněvu.

Můžete si dokonce dát sklenici vody na osvěžení!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *