September 30, 2023

Jak si vybudovat sebeúctu: Tipy, které vám pomohou cítit se lépe

Pokud to ještě nevíte, sebeúcta je nezbytnou součástí udržení našeho emocionálního a duševního zdraví. Je to základ, na kterém spočívá naše sebedůvěra, sebeúcta a celkové štěstí. V dnešním světě je však až příliš snadné nechat vnější faktory, jako jsou sociální média, určovat naši sebeúctu. Často se dostáváme do pasti hledání potvrzení od ostatních, což jim umožňuje definovat naši identitu. Zapomínáme na to, že sebeúcta je klíčem ke štěstí v životě.

Abychom skutečně vlastnili svou vlastní hodnotu, musíme převzít vlastnictví našeho vyprávění a definovat si ho pro sebe. Nejprve se podívejme, zda je nebo není třeba pracovat na svém sebevědomí.

Co definuje sebeúctu?

Mnozí z nás nevědomky upadnou do pasti hledání souhlasu od ostatních. Hodnotíme naši sebehodnotu na základě společenských norem, komentářů a lajků na sociálních sítích, materiálních statků nebo naší životní pozice. I když tyto vnější faktory mohou přidat hodnotu našemu životu, neměly by být jediným základem naší sebeúcty. Skutečné sebevědomí vychází zevnitř, z našich hodnot, přesvědčení a toho, jak na sebe nahlížíme.

tipy pro budování sebevědomí
Rozpoznejte znaky, které potřebujete, abyste zapracovali na svém sebevědomí. Obrázek poskytl: Freepik

Jak mohu zlepšit své sebevědomí?

1. Přestaňte se líbit lidem

Mnoho lidí se ztrácí v procesu potěšit druhé. Nikdy nemůžete udělat radost všem. Najdou se nenávistníci. S tím souhlas. Neustálé hledání souhlasu a snaha vyhovět všem kolem vás může být emocionálně vyčerpávající. Strach z odmítnutí může způsobit, že uděláte kompromis ve svých hodnotách a potřebách. Místo toho se snažte být sami se sebou autentičtí. Važte si svých názorů a rozhodnutí a pochopte, že ne každý je musí schvalovat. A k tomu si vyberte ten správný kruh. Během tohoto procesu můžete ztratit přátele, ale také to znamená, že tito lidé nemají být součástí vašeho života.

2. Nakreslete své limity

Nastavení zdravých hranic je zásadní pro ochranu vašeho sebevědomí a vlastní hodnoty. Pochopte, že je v pořádku říct ne, když něco není v souladu s vašimi hodnotami nebo když potřebujete čas pro sebe. Hranice jsou znakem sebeúcty a ukazují ostatním, jak očekáváte, že s vámi bude zacházeno.

3. Naučte se říkat ne

Ujistěte se, že neříkáte ne pokaždé, když řeknete ano někomu jinému. Upřednostňujte své potřeby a přání a buďte si vědomi svých omezení. Říct ne, když je to nutné, není sobecké: je to akt sebezáchovy.

4. Mít cíl

Účeloví lidé nepotřebují luxusní tašky, materiální statky a sociální sítě rádi dokazují svou hodnotu, protože jejich sebeúcta pochází z toho, že žijí a přispívají k něčemu většímu, než jsou oni sami. Cílevědomí jedinci prosperují ze svých vášní, hodnot a smysluplných cílů, což jim umožňuje vymanit se z okovů vnějšího ověřování a přijmout svou skutečnou hodnotu s důvěrou a spokojeností.

jak budovat sebevědomí
Mít cíl vám pomůže vybudovat si sebevědomí! Obrázek poskytl: Shutterstock

Tipy pro budování sebevědomí

Budování sebeúcty je účinný způsob, jak zvýšit svou sebeúctu a sebehodnotu. Zde je několik cvičení sebehodnocení, která můžete vyzkoušet:

1. Najděte si klidné, příjemné místo, kde můžete relaxovat a soustředit se na sebe.
2. Zhluboka se nadechněte a soustřeďte se na přítomný okamžik.
3. Napište si dopis nebo nahrajte upřímnou hlasovou zprávu, abyste poděkovali za to, že jste.
4. Zmiňte se o věcech, které na sobě máte rádi, o svých silných stránkách, jedinečných vlastnostech a pokroku, kterého jste v životě dosáhli.
5. Když mluvíte s blízkým přítelem, buďte zdvořilí, soucitní a upřímní ve svém projevu nebo psaní.
6. Nahrajte hlasovou zprávu nebo dopis a zpřístupněte je pro pozdější poslech nebo přečtení.
7. Pravidelně si vyhraďte čas na poslech hlasové poznámky nebo přečtení dopisu a nechte slova sebeocenění proniknout do vašeho podvědomí.
8. Věnujte pozornost příjemným pocitům a emocím, které vznikají, když čtete nebo slyšíte svá vlastní slova chvály pro sebe.
9. Toto cvičení opakujte podle potřeby, zvláště ve chvílích, kdy se cítíte nedoceněni nebo nedoceněni.

Jedinou osobou, která definuje vaši hodnotu a sebeúctu, byste měli být vy, nikoli vaši rodiče, učitelé, manažeři, šéfové, přátelé a milenci. Ty a jen ty. A pokud to nedefinujete vy, udělá to někdo jiný.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *