September 30, 2023

Autoritativní rodičovství: Znát klady a zápory

Rodiče toho při výchově dětí hodně prožívají. Národní den rodičů, který se slaví každou čtvrtou neděli v červenci, oslavuje úsilí a přínos hrdých rodičů v životě jejich dětí. V tento den si promluvme o autoritářském rodičovství a o tom, jak ovlivňuje dítě.

Společnost Health Shots konzultovala s Dr. Rituparna Ghosh, psychologickou poradkyní, nemocnice Apollo, Navi Mumbai, aby zjistila výhody a nevýhody autoritářského rodičovského stylu.

matka se svým dítětem
Autoritářské rodičovství je považováno za zdravý výchovný styl. Obrázek poskytl: Shutterstock

Co je to autoritářský výchovný styl?

Autoritářské rodičovství je výchovný styl charakterizovaný přístupem stanovování pravidel a očekávání. Rodiče jsou také pozorní k potřebám a emocím svého dítěte. Dr. Ghosh říká, že se jedná o zdravý a efektivní výchovný styl, který podporuje pozitivní vývoj dítěte. Rodiče, kteří přijali autoritářský styl, jsou pevní a důslední ve své disciplíně, ale také podporují své děti a starají se o ně.

Výhody autoritativního rodičovského stylu

Autoritářský styl rodičovství má své výhody. Zde jsou některé z hlavních výhod:

1. Sociální a emoční vývoj

Autoritativní rodičovství podporuje zdravý sociální a emocionální vývoj dětí. Poskytováním neustálého tepla, podpory a disciplíny mají děti vychovávané tímto stylem tendenci rozvíjet silnou sebeúctu, sebedůvěru a pozitivní sebeobraz, vysvětluje odborník. Mají také tendenci mít lepší emoční regulační schopnosti a vykazují vyšší úroveň empatie a sociálních dovedností.

2. Akademický úspěch

Autoritativní rodičovství bylo spojováno s lepšími studijními výsledky u dětí. Kombinace stanovení jasných očekávání, vedení a rozvoje nezávislosti povzbuzuje děti k rozvoji silných studijních návyků, motivace a lásky k učení. Je pravděpodobnější, že budou vynikat akademicky a budou mít lepší známky.

3. Autonomie a odpovědnost

Autoritativní rodiče hledají rovnováhu mezi stanovením pravidel a poskytnutím autonomie svým dětem. Tento styl umožňuje dětem rozvíjet rozhodovací schopnosti, schopnosti řešit problémy a smysl pro odpovědnost za své činy. Učí se rozhodovat v podpůrném prostředí, které podporuje nezávislost a autonomii.

4. Pozitivní komunikace a budování vztahů

Autoritativní rodiče oceňují otevřenou a respektující komunikaci se svými dětmi. To vede k rozvoji silného pouta mezi rodiči a dítětem založeného na důvěře a porozumění. Děti vychované v tomto stylu se cítí pohodlně vyjadřovat své myšlenky, obavy a emoce s vědomím, že jejich rodiče je budou poslouchat a vést.

5. Redukce problémů s chováním

U dětí vychovaných s autoritativními rodiči je méně pravděpodobné, že se zapojí do problémů s chováním, jako je agrese nebo vzdor. Jasná očekávání, důsledná disciplína a pečující prostředí poskytované autoritativními rodiči pomáhají dětem osvojit si vhodné chování a rozvíjet sebekontrolu, říká odborník.

6. Adaptabilita a odolnost

Autoritářský styl rodičovství podporuje adaptabilitu a odolnost dětí. Podporou nezávislosti, řešení problémů a rozhodování se děti učí efektivně překonávat výzvy a překážky. Rozvíjí se u nich adaptabilita, flexibilita a kladný vztah k překonávání překážek, což přispívá k jejich celkové odolnosti v různých oblastech života.

matka s dcerou
Žádný výchovný styl není dokonalý. Obrázek se svolením: Adobe Stock

Vedlejší účinky autoritářského rodičovství

Autoritářský výchovný styl je obecně spojován s pozitivními výsledky pro děti. Je však důležité si uvědomit, že žádný výchovný styl není dokonalý a vždy mohou existovat potenciální vedlejší účinky. Zde je několik:

1. Vysoká očekávání

Autoritativní rodiče mají často velká očekávání od chování a úspěchů svých dětí. I když to může děti motivovat, aby usilovaly o úspěch, může to také vytvářet tlak a úzkost, pokud se dítě cítí neschopné tato očekávání splnit. To může vést ke stresu nebo strachu ze selhání.

2. Vnímaný nedostatek autonomie

Přestože autoritativní rodiče podporují samostatnost a rozhodování, některé děti mohou vnímat limity a pravidla, která jim rodiče stanovili, jako omezující. To je může učinit méně nezávislými nebo omezovat jejich pocit svobody ve srovnání s dětmi vychovanými v povolnějším rodičovském stylu.

3. Konflikt

I když autoritativní rodiče jsou všichni pro otevřenou komunikaci a vyjednávání, mezi rodiči a dětmi mohou stále vznikat neshody nebo konflikty. Tyto konflikty mohou nastat, když dítě napadá nebo zpochybňuje zavedená pravidla, což vede k potenciálním bojům o moc nebo hádkám.

4. Přílišné spoléhání na souhlas rodičů

Vzhledem k tomu, že autoritativní rodiče poskytují vedení a podporu, mohou si děti vypěstovat silnou závislost na souhlasu a potvrzení rodičů. To může potenciálně omezit jejich schopnost rozhodovat se nezávisle nebo hledat ověření z jiných zdrojů, jak stárnou, říká Dr. Ghosh.

5. Perfekcionismus

Vzhledem k důrazu na vysoké standardy a úspěchy se u dětí vychovaných autoritativním rodičovstvím mohou vyvinout sklony k perfekcionismu. Mohou se příliš soustředit na splnění očekávání a těžko přijímají selhání nebo chyby. To může vést k nadměrnému stresu a vlastnímu tlaku.

Neexistuje žádný nejlepší výchovný styl jako takový. Rodiče by si však měli osvojit výchovný styl, který zachovává rovnováhu v disciplinárních metodách. Buďte tvrdí, ale nikdy nebuďte na své dítě tvrdí, trávte s ním čas, věnujte pozornost tomu, co říká, buďte velkorysí ve své chvále a mějte realistická očekávání.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *